Živnostenský zákon a živnostenský rejstřík

Živnostenský rejstřík

Co je to vlastně ten živnostenský zákon? Vítejte na stránce, která si dává za úkol vám tuto problematiku osvětlit a přiblížit. Naleznete zde zajímavé i důležité informace, ze kterých můžete čerpat. Chystáte se začít podnikat a sháníte informace? Pak vám tato stránka bude maximálně napomocna! Najdete zde také seznam živnostenským podnikatelů vedených v živnostenském rejstříku Ministerstva financí České republiky či Ministerstva průmyslu a obchodu.

Takže - co je to tedy ten živnostenský zákon? Živnostenský zákon je zákon, který pojednává o podmínkách, vzniku, změny a také zániku takzvané živnosti. Taktéž upravuje pravidla pro kontrolu živností. Svým charakterem patří do skupiny veřejného práva a platí v něm kogentní právní normy (tj. normy, které přikazují i zakazují). Živnostenský zákon také hlavně pojednává o oprávnění k provozování živností. Hlavním pramenem živnostenského zákona je především Živnostenský zákoník, ve kterém je obsažen a sekundárním pramenem se tedy stává Zákon o živnostenských úřadech.

Co je to živnost?


Živnostenský zákon

Živnost je soustavná činnost, kterou provozuje fyzická nebo právnická osoba na vlastní odpovědnost pod svým vlastním jménem za účelem dosažení nějakého zisku. V případě, že se jedná o právnickou osobu, je nutné mít pro živnost zvoleného zástupce - kvalifikovanou fyzickou osobu. Živnost u nás mohou provozovat všechny osoby, kterým již bylo 18 let. Domácí i zahraniční osoby, přistěhovalci a dokonce i osoby se statusem uprchlíka. Mezi živnosti ale nepatří například všechny profese, které mají co dočinění se státem, lékaři, advokáti a podobně. Rejstřík všech fyzických osob provozujících nějaoku živnost lze najít na stánce živnostenský rejstřík MfČR

Formy živností


Veškeré provozované živnosti obvykle nabývají pouze dvou hlavních forem. Jsou to živnosti ohlašovací a koncesované. Formy ohlašovacích živností vznikají na základě vydaného živnostenského listu a dále se dělí na volnou živnost (není nutná odborná způsobilost), vázanou živnost (vyžadována odborná způsobilost) a řemeslnou živnost (zde je také nutná odborná způsobilost). Další formou živností jsou živnosti koncesované. Koncesní živnost vzniká po vydání takzvané koncesní listiny. Provozovatel koncesní živnosti musí vždy splnit určité závazné podmínky, jako například věk nad 18 let, plná způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, vyrovnání s finančním úřadem (bez závazků vůči státu). Koncesované živnosti mohou být omezovány pouze soudními orgány.